درباره ی کارآمد

سامانه کارآمد یک پلتفرم آموزش مهارت شغلی است که با هدف مهارت‌آموزی و هدایت شغلی طی یک پروسه مطالعاتی و برنامه‌ریزی شده، توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف به بهره‌برداری رسیده و با ایجاد پنل و صفحه اختصاصی مستقل برای تمامی مراکز هدایت شغلی باعث تسهیل، تسریع و گسترش فعالیت‌های این مراکز شده است. ماموریت این مجموعه، استعداد‌یابی، مهارت‌آموزی، مشاوره تخصصی، بهبود فرآیند کارآموزی، ایجاد شغل و تسهیل کاریابی برای دانشجویان و دانش‌آموختگان می‌باشد که برای اولین بار در کشور و با هدف متمرکز ساختن مهارت‌پروری و هدایت شغلی تاسیس گردیده است.

اهداف

  • آموزش مهارت های تخصصی در جهت اشتغال دانش آموختگان
  • افزایش توانمندسازی های شغلی
  • آموزش مهارت محور در دانشگاه ها و نهادهای آموزشی
  • مشاوره های تخصصی در جهت انتخاب شغل آینده
  • افزایش اشتغال دانشجویان فارغ التحصیل
  • ایجاد زمینه های شغلی جدید بر پایه فناوری اطاعات