خدمات شرکت ها

موارد قابل انجام در پنل شرکت ها

شرکت ها ، صنایع و سازمان های دولتی و خصوصی با ثبت نام و دریافت پنل کاربری در سامانه کارآمد می‌توانند مراحل کاریابی و انتخاب نیروهای مورد نیاز خودشون رو از این طریق انجام بدهند.

مهارت افزایی

کارآموزی

بازدیدهای صنعتی

استخدام