آزمون های شغلی استاندارد و معتبر

مختصری درباره تست شخصیت شناسی و تست روانشناسی شخصیت

تست شغلی یا تست شخصیت شناسی شغلی چیست؟

تست شغلی همان تست شخصیت شناسی شغلی و سایر تست های شخصیت شناسی، خودشناسی و روانشناسی است که در آن با پرسیدن مجموعه سؤالات مختلف درباره ویژگی‌های فردی، شخصیتی، اخلاقی و ترجیحات شغلی به شما در شناسایی علایق شغلی یا جذب و استخدام یاری می‌رساند. این تست‌ها را می‌توان به سه دسته تست شخصیت شناسی، تست روانشناسی و تست خود شناسی تقسیم کرد که با انجام آن‌ها علایق، تیپ شخصیتی، استعدادها و مهارت‌ها، ارزش‌ها و نقاط قوت و ضعف شما مشخص می‌شود.

تست‌های شغلی از جمله تست شخصیت شناسی و تست روانشناسی شخصیت چه کمکی به شما خواهند کرد؟

تست های شخصیت شناسی، تست روانشناسی و تست خودشناسی مجموعه ابزارهایی هستند که باعث می‌شوند از علایق و سلایق خود برای آغاز مسیر شغلی باخبر شوید و بدانید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و روانشناسی‌تان چه مشاغلی می‌تواند موفقیت شما را تضمین کنند. مجموعه انواع تست شخصیت شناسی شغلی باعث می‌شوند خودآگاه‌تر شوید، از بازار کار و روحیات لازم برای انجام مشاغل دیدگاه بهتری پیدا کنید و به خوداندیشی بپردازید.

تست شخصیت شناسی تصویری چیست؟

تست شخصیت شناسی تصویری نوعی از تست روانشناسی است که محبوبیت بسیاری پیدا کرده است و در آن با نشان دادن یک سری تصاویر به متقاضی که ممکن است دوپهلو یا چندشکل باشد، شخصیت یا استعداد بصری افراد شناسایی می‌شوند.

نقش تست روانشناسی و تست شخصیت شناسی در گزینش متقاضیان استخدام

هدف استخدام‌کنندگان از به‌کارگیری تست های شخصیت شناسی یا بهتر بگوییم تست شخصیت شناسی شغلی که ممکن است تست خودشناسی و تست روانشناسی باشند، تعیین سه مشخصه مهم در متقاضیان است: عملکرد، پتانسیل و شخصیت. در نتیجه استخدام‌کنندگان با استفاده از مجموعه‌ای از آزمون شخصیت شناسی (تست شخصیت شناسی شغلی یا تست شخصیت شناسی تصویری یا ترکیبی از فرم‌های مختلف تست شخصیت شناسی)، تست روانشناسی شخصیت و تست خودشناسی به‌دنبال به آزمون کشیدن استعداد و ویژگی‌های متقاضیان هستند تا بدین‌ترتیب با توجه به الزامات و اقتضائات جایگاه شغلی مورد نظر بهترین گزینه و منطبق‌ترین متقاضی را انتخاب کنند.

مهارت‌هایی که تست شخصیت شناسی و تست روانشناسی شخصیت نمایان می‌کنند

تست های شخصیت شناسی به‌همراه تست خودشناسی و تست روانشناسی می‌توانند میزان تسلط متقاضیان یک شغل را به مهارت‌ها و استعدادهای لازم برای استخدام در یک جایگاه شغلی و انطباق میزان مهارت متقاضی با نیازمندی‌های جایگاه شغلی را مشخص کنند. تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری، محاسبات پیچیده، کمال‌گرایی، پیروی از ساختار، مدیریت و رهبری، کمک‌رسانی و... بسیاری دیگر از مهارت‌ها و ویژگی‌های اخلاقی مختلف، از جمله خصوصیت‌ها و ویژگی‌هایی هستند که به کمک آزمون شخصیت شناسی (در قالب تست شخصیت شناسی شغلی یا تست شخصیت شناسی تصویری)، تست روانشناسی شخصیت و تست خودشناسی می‌توان در متقاضی یک شغل شناسایی کرد.

درباره تست های شخصیت شناسی کارآمد

سامانه کارآمد مجموعه‌ای از تست شخصیت شناسی شغلی، تست خودشناسی و تست روانشناسی شخصیت را در در بخش تست شخصیت شناسی خود قرار داده است تا به افراد در شناخت علایق، سلایق، ویژگی و ترجیحات شغلی و به کارفرمایان در تسهیل فرایند استخدام کمک کند. در همگی تست های شخصیت شناسی کارآسان شما بعد از انجام آزمون شخصیت شناسی یک تحلیل کامل و جامع از نتایج آزمون و ویژگی‌های شخصیتی و شغلی خود کسب خواهید کرد.