راه های ارتباطی با کارآمد

ایمیل ما

industry@msrt.ir

آدرس ما

تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

تماس بگیرید

۰۲۱-۸۲۲۳1000

با ما در تماس باشید