مرکز هدایت شغلی

دانشگاه گلستان

دانشگاه گلستان در سال ۱۳۸۷ با جداسازی دانشکده‌های علوم پایه، فنی و مهندسی گرگان، فنی و مهندسی علی آباد و علوم انسانی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تأسیس شد. این دانشگاه دارای بیش از ۴۵۹۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد. هدف مرکز هدایت‌ شغلی در دانشگاه گلستان ایجاد پیوند میان دانشجویان و صنعت کشور می‌باشد. امروزه فضاي كسب و كار پويا و نیاز به سرمايه هاي انساني خلاق و ماهر از یک سو و مسايل و چالشهاي پيش روي جامعه درزمينه اشتغال بالاخص اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی از سوی دیگر، لزوم توسعه مهارت‌های شغلی و کارآفرینی را دوچندان کرده‌ است. در سال‌هاي اخير نرخ رشد دانش آموختگان دانشگاهي افزايش چشمگيري داشته است و كمبود مهارت‌هاي كافي براي استخدام پذيري و كارآفريني مهم‌ترين چالش فارغ التحصيلان دانشگاهي است. مرکز هدایت شغلی دانشگاه گلستان تلاش دارد ضمن ارائه دوره‌های آموزشی مورد نیاز صنعت و جامعه برای دانشجویان و دانش آموختگان در کل کشور و همچنین برگزاری موفق دوره‌های کارآموزی از طریق برقراری ارتباط موثر صنعت، جامعه و دانشگاه، گامی مهم در این راستا بردارد.

01
02