سامانه ی هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

 

مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه‌ تخصصی فناوری‌های نوین آمل با هدف تسهیل استخدام نیروی کار برای بنگاه‌ها و کاهش هزینه‌ها برای جویندگان کار تاسیس گردید. به عبارت دیگر هدف اصلی این مرکز هماهنگی بیشتر بین عرضه نیروهای متخصص و نیازهای بازار کار بوده و همچنین توسعه دوره‌های مهارت افزایی در دانشگاه‌، هماهنگی و همکاری در برگزاری دوره‌های کارآموزی، ارائه مشاوره‌های شغلی تخصصی از دیگر وظایف آن محسوب می‌شود. بر این اساس مرکز هدایت شغلی به عنوان حلقه واسط بین عرضه و تقاضای نیروی کار متخصص عمل می‌نماید. با توجه به رشد تعداد دانش‌اموختگان دانشگاهی، تخصصی‌تر شدن کار و حرکت به سمت کسب و کارها بر پایه‌ی فناوری، و لزوم توسعه و بهره‌وری صنایع کشور، اجرای برنامه‌های مختلف مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی بسیار حیاتی می‌باشد.

از جمله برنامه‌های مرکز هدایت شغلی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: ساماندهی و توسعه دوره‌های مهارت آموزی، ارائه خدمات مشاوره شغلی تخصصی، ساماندهی و بهبود دوره‌های کارآموزی، خدمات کاریابی (جایابی)، ساماندهی کار پاره‌وقت تخصصی، امور مربوط به لغو تعهد خدمت دانش‌آموختگان، امور مربوط به بیمه بیکاری، معرفی افراد کارآفرین به مراکز کارآفرینی.

در راستای انجام وظایف محوله به گروه فناوری، نوآوری و مراکز رشد دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، این گروه به سامان‌دهی کارآموزی دانشجویان، ارتقای توان اشتغال‌پذیری دانشجویان دوره کارشناسی، پیگیری برای راه‌اندازی دوره‌ی کار و آموزش پایدار  (کوآپ)، راه‌اندازی مرکز رشد و واحدهای فناور دانشگاه، پرداخته و همچنین به عقد تفاهم‌نامه‌هایی با مراکز صنعتی، تحقیقاتی و دانشگاهی پرداخته است.

 

01