مرکز هدایت شغلی

دانشگاه زنجان

دانشگاه زنجان، یکی از دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری است که در شهر زنجان قرار دارد. این دانشگاه در حال حاضر دارای ۵ دانشکده، ۴۷۰ عضو هیئت علمی و بیش از ۱۰ هزار دانشجو است

این دانشگاه از نظر وسعت دومین دانشگاه در ایران است. این دانشگاه از سوی نظام رتبه‌بندی گرین متریک نیز هرساله به عنوان سبزترین دانشگاه ایران انتخاب می‌شود

 

01