مرکز هدایت شغلی

کاریابی تخصصی و مهارت افزایی دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه صنعتی ارومیه اولین دانشگاه مادر تخصصی استان آذربایجانغربی در سال 1385 آغاز به کار نموده و به مدت 17 سال در استان به عنوان تخصصی ترین مرکز تربیت دانش آموختگان در رشته های فنی و مهندسی در منطقه شمالغرب بوده است. فعالیت های دانشگاه در 2 پردیس اصلی در منطقه بند ارومیه و جهتلو و یک دانشکده در شهرستان خوی بوده و پردیس اصلی دانشگاه در 2 کیلومتری جاده بند که یکی از تفرجگاههای اصلی شهر ارومیه است مستقر می باشد. یکی از مزیت های اصلی این دانشگاه و شهر ارومیه همسایگی با سه کشور آذربایجان، ترکیه و عراق می باشد. از اینرو می توان دانشگاه صنعتی ارومیه را به عنوان یکی از کریدورهای فرهنگ و علم کشور دانست. در حال حاضر بیش از 3000 دانشجوی ایرانی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری و در حدود 500 دانشجوی بین المللی در مقطع ارشد در این دانشگاه مشغول تحصیل می باشند. دانشگاه صنعتی ارومیه در رتبه بندی 2024 تایمز رتبه +1001 جهانی و در رتبه بندی سایگمو رتبه 742 جهانی را دارا بوده و در رتبه بندی ISC در رتبه 13 دانشگاه های صنعتی داخل کشور قرار دارد.

01