سامانه ی هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه بجنورد

مرکز هدایت شغلی در نظر دارد با همسو کردن علائق و استعدادهای دانشجویان برای برنامه‌ریزی صحیح و هدایت مسیر شغلی و تحصیلی ایشان گام برداشته و از طرفی با ارتباط با صنعت و شرکت‌ها سعی در پرکردن خلا بین دانشگاه و صنعت دارد. در این راستا به برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی، همایش‌ها و نمایشگاه‌های کار و فرصت‌های شغلی، به صورت مکرر در دانشگاه می‌پردازد. این مرکز سعی دارد نیازمندی‌های استخدامی شرکت‌ها را شناسایی کرده و دانشجویان مستعد و مناسب را برای ورود به بازار کار این شرکت‌ها آماده و معرفی کند. همچنین با برنامه‌ریزی بازدید از محیط کسب و کارهای مرتبط در تلاش است انگیزه لازم برای دانشجویان جهت ورود به محیط کسب و کار را ایجاد نماید. هدف اصلی این واحد آماده کردن دانشجویان مستعد جهت ورود به فضای کسب و کار و اشتغال می‌باشد.

01