مرکز هدایت شغلی

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران، یک دانشگاه دولتی و یکی از بزرگ‌ترین مراکز آموزش عالی در ایران است. از این دانشگاه با عنوان «دانشگاه مادر» و «نماد آموزش عالی» نیز یاد شده‌است. پیشنهاد اولیهٔ ساخت دانشگاه را اسماعیل سنگ در سال ۱۳۰۵ داد و پس از انجام مطالعات اولیه، عیسی صدیق در سال ۱۳۱۳، دانشگاه تهران را به دستور رضاشاه تأسیس کرد. دانشگاه تهران دارای ۵ دانشکدگان و ۱۹ دانشکدهٔ مستقل و با ۲۹ دانشکده وابسته، پردیس منطقه‌ای، ۱۳ مرکز پژوهشی و تحقیقاتی و ۱۸ مؤسسهٔ پژوهشی و پژوهشکده است. دانشگاه تهران، در نظام رتبه‌بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه‌بندی تایمز، رتبهٔ یک ایران را به‌خود اختصاص داده‌است.

 امروز دانشگاه تهران در میان موسسات و سازمان‌های وابسته به آموزش عالی کشور از هر حیث و از هر نظر از جایگاهی رفیع بهره‌مند است. در واقع اگر متغیرهایی چون سابقه و قدمت، تدریس استادان بنام و بلند مرتبه، تحصیل دانشجویان ممتاز، کثرت دانشجویان، استادان و کارکنان، ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن، پیوند و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و موسسات و شرکت‌های صنعتی، اداری، اجرایی و، داشتن کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌های غنی و مجهز، تعدد رشته‌ها و دانشکده‌ها و موسسات پیوسته و وابسته، واقع شدن در پایتخت و در مرکز شهر و... را از معیارهای تعیین اعتبار و اهمیت یک دانشگاه برشماریم، بی گمان دانشگاه تهران را باید معتبرترین و مهم‌ترین دانشگاه‌های کشور دانست

 

 

اداره کل مهارت

اداره کل مهارت دانشگاه تهران به عنوان یک واحد  دانشگاهی اثرگذار و موفق در سطح دانشگاههای کشور در زمینه برقراری ارتباط بهینه با صنعت و جامعه در راستای  افزایش اشتغال پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی، ارتقاء مهارتها و توانمندی های آنها  و هدایت صحیح آنها در ورود به بازار کار می باشد

01
02