مرکز هدایت شغلی

دانشگاه کردستان

مطابق اسناد موجود، دانشسرای عالی سنندج وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1353 توسط دکتر فریدون معتمدوزیری، سیاستمدار و استاد دانشگاه، بنیان‌گذاری شده است .در نیمسال اول سال تحصیلی 56-55 به صورت یکی از پردیس های دانشگاه رازی کرمانشاه و با نام دانشکده تربیت دبیر سنندج فعالیت‌های آموزشی خود را ادامه داده است. در سال 1369 برای توسعه دانشکده تربیت دبیر سنندج در قالب دانشکده‌های علوم انسانی، علوم پایه، آموزشکده کشاورزی و آموزشکده فنی و تبدیل آن به دانشگاه جامع، "دانشگاه کردستان" موافقت اصولی صادر شده است.
در پیش آغاز قرن جدید، دانشگاه کردستان دانشگاهی است جامع، آموزش مدار، پژوهش محور، کارآفرین، که در قالب یک نهاد اجتماعی کارآ با هدف تعالی آموزش و توسعۀ دانش، بعنوان یکی از مراجع علمی ممتاز غرب کشور با تعاملات منطقه‌‏ای، ملی و بین‌‏المللی از طریق تعامل با نهادهای دیگر و در یک هم بافت اجتماعی، با پرورش دانش آموختگان متدین و توانمند، مسئولیت تاریخی را برای خود رقم زده است. این دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر در استان کردستان شامل دانشکده های :

دانشکده زبان و ادبیات

دانشکده علوم پایه

دانشکده هنر و معماری

دانشکده مهندسی

دانشکده کشاورزی

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده مهندسی و علوم پايه بیجار

دانشکده صنعت و معدن قروه

 چهار رسالت اصلی دانشگاه که عبارتند از:

  • آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص
  • پژوهش اعم از پژوهش بنیادی، توسعه‏ای و کاربردی
  • کارآفرینی، تجاری سازی دانش و تبدیل ایده به پدیده
  • مسئولیت پذیری و تاثیر گذاری اجتماعی

01
02
03
04
05
06
07
08
09
010