کاریابی در کارآمد

1

مشاوره شغلی و مهارتی

2

مهارت آموزی

3

رزومه سازی

4

کارآموزی و کاریابی

کاریابی سامانه در واقع به مانند مراکزی هستند که به عنوان یک واسط بین کارفرما و کاریاب عمل می کنند. شرکتها میتوانند به صورت رایگان در سامانه ثبت نام انجام دهند و نیازهای پ رسنلی خود را از طریق پنل اختصاصی خود اعالم نمایند که این اعالم نیاز در پنل دانشجویان و دانش آموختگان نمایش داده شده و کارجو میتواند از طریق همین سامانه رزومه خود را برای شرکت ارسال نماید و توسط شرکت دعوت به مصاحبه شود. سامانه کارآمد همانند یک سازمان مدیریت منابع انسانی است که کارفرما و کارجو را به هم متصل میکند اما در فرایند استخدام دخالتی ندارد.

روند کاری در سامانه

روال به این شکل است که شما بعد از انجام آزمون های شخصیت شناسی ، استعداد یابی ، عالقه مندی و هوش با گذراندن یکسری دوره های مهارتی و تکمیل اطالعات شخصی و رزومه به صورت کامال هوشمند درمیان کارفرما های موجود در سامانه به شرکتی که نیازمند نیروی متخصص مطابق با رزومه کاری شماست لینک میشوید و مراحل معرفی تا استخدام شما توسط سامانه انجام شده و در نهایت استخدام میشوید.

ویژگی و خدمات کاریابی
  • این سامانه مزایای متعددی دارد. مهمترین آن صرفه جویی در هزینه و زمان کارجوست. وقتی کارجو رزومه ی خود را در سامانه تکمیل میکند، دیگر نیازی نیست که به تمام ادارات، شرکت ها، کارخانه ها و... یک به یک، سر بزند. کارآمد به طور روتین با مراکز شغلی در ارتباط است. بسیاری از مراکز شغلی دولتی و غیر دولتی برای استخدام نیرو، نیازمندی های استخدامیِ خود را به کارآمد اعلام میکنند و سامانه با بررسی رزومه ی افراد نیرو را به آنها معرفی میکند. نیروها نیز در پذیرش و رد مشاغل آزاد هستند.
  • هر موسسه کاریابی تمامی مشاغل و گرایشها را نمیتواند پوشش بدهد. برای مثال یک موسسه کاریابی که بیشتر با مراکز صنعتی در ارتباط است الزاماً نمیتواند در یافتن شغل برای فارغ التحصیلان هنر هم کارآمد باشد. اما در این سامانه سعی شده که در تمامی مهارت ها و رشته ها ، کارفرمایانی جذب شوند تا مسیر اشتغال دانشجویان عزیز هموارتر گردد.
  • کسانی که فاقد سابقه کار هستند، میتوانند به کمک سامانه کارآمد، دوره های مهارتی ، کارورزی و کارآموزی را بگذرانند. این سامانه ، به سبب ارتباط با مراکز شغلی، میتواند سازمانهای پذیرنده ی کارآموز و کارورز را شناسایی و به کارجو معرفی کند. در سامانه کارآمد سعی شده است تمامی موانع شغلی و استخدامی دانشجویان و دانش آموختگان عزیز چه از لحاظ مهارت آموزی ، چه از لحاظ مشاوره شغلی و چه از لحاظ کاریابی و استخدام برطرف گردد.