مرکز هدایت شغلی

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا به عنوان اولین و تنها دانشگاه تخصصی فنی و مهندسی دولتی استان قزوین میباشد که در شهرستان بوئین زهرا واقع گردیده است. مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا به عنوان دومین دانشگاه دولتی زیرمجموعه آموزش عالی پس از دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، با ماموریت یک دانشگاه ماموریت گرای فنی و مهندسی و صنعتی با توجه به سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر وجود یک دانشگاه فنی مهندسی در هر یک از استانهای کشور، در سال 1390 و در یکی از قطب های صنعت و صادرات کشور یعنی استان قزوین، راه اندازی گردید. این دانشگاه با واقع شدن در یک موقعیت جغرافیایی بسیار استراتژیک از لحاظ صنعت و تجارت "تأسیس در یکی از صنعتی ترین استانهای کشور با قرارگیری در سایت جنوبی شهرستان بوئین زهرا که مشتمل بر شهرکهای صنعتی متعدد در اطراف خود همچون شهرک اشتهارد  لیا  آراسنج  البرز  کاوه و ... میباشد، مباورت با سایر استانهای صنعتی کشور همچون همدان، مرکزی، قم و البرز، قرارگیری در نزدیکی و دسترسی آسان به پایتخت کشور، قرارگیری در نزدیکی محورهای ارتباطی جنوب به شمال و شرق به غرب کشور و همچنین قرارگیری در نزدیکی جاده استراتژیک و تاریخی راه ابریشم" سعی بر آن داشته است تا در راستای توسعه رشته های مهندسی و نیازهای فنی و مهندسی استان، منطقه و کشور نقش آفرین و تأثیرگذار بوده و باشد. بر این اساس و به منظور ایفاء هرچه مفیدتر و مؤثرتر نقش خود، دانشگاه برنامه کلان خود را در زمینه توسعه علمی و فناوری کشور بر مبنای اسناد بالادستی، تحقق ایجاد نسل سوم دانشگاه ها یعنی دانشگاه کارآفرین به همراه ایفاء نقش ارباب رجوع مداری و همچنین ایجاد نسلی از متخصصین و کارشناسان کارآمد و متعهد مورد نیاز منطقه و کشور با هدف رفع نیازهای رشته های فنی و مهندسی و صنایع استان، منطقه و کشور قرار داده است.

01