برنامه نویسی Python مقدماتی

برگزار کننده : دانشگاه خواجه نصیر
مدت دوره : 9 جلسه
ثبت نام

مهارت های هفت گانه ICDL

برگزار کننده : دانشگاه خواجه نصیر
مدت دوره : 6 جلسه
ثبت نام

مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی (6 جلسه)

برگزار کننده : دانشگاه خواجه نصیر
مدت دوره : 6 جلسه
ثبت نام

رزومه‌نویسی و مصاحبه شغلی

برگزار کننده : دانشگاه خواجه نصیر
مدت دوره : 5 جلسه
ثبت نام

معرفی صنعت سرامیک و مشاغل مرتبط

برگزار کننده : دانشگاه خواجه نصیر
مدت دوره : 3 ساعت
ثبت نام

معرفی صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر

برگزار کننده : دانشگاه خواجه نصیر
مدت دوره : 3 ساعت
ثبت نام

مستند بررسی رستوران‌های زنجیره‌ای مک دونالد

برگزار کننده : دانشگاه خواجه نصیر
مدت دوره : 1 ساعت
ثبت نام