راهنما

درباره ی دوره

برگزار شده توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف

مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی (6 جلسه)

برگزار کننده : دانشگاه خواجه نصیر
مدت دوره : 6 جلسه
قیمت دوره : رایگان

دانشگاهی

در صورت داشتن کد تخفیف اعمال نمایید