خدمات شرکت ها

موارد قابل انجام در پنل شرکت ها

گزینش کارمند جدید، بسته به سطح شغل، به طور متوسط بین 32 تا 68 روز طول می‌کشد. از طریق «سامانه تخصصی مراکز هدایت شغلی کارآمد»، این بازه زمانی را تنها به چند دقیقه کاهش دهید. این سامانه، بسیاری از مراحل فرآیند خسته کننده استخدام را به شکل خودکار به انجام می رساند. شرکت ها و سازمان ها، می‌توانند با عضویت در کارآمد، فرآیند آگهی و اعلام نیروهای مورد نیاز را به صورت مجازی طی کرده و از میان متخصصین دانشگاهی و افراد مجرب، گزینه های مناسب را برگزیده و مصاحبه و آزمون آنلاین برگزار کنند.

موارد خدمات شرکت ها

۱
آگهی و اعلام نیروهای مورد نیاز
۲
جذب نیرو از متخصصان دانشگاهی
۳
بررسی رزومه ومصاحبه آنلاین
۴
برگزاری آزمون های استخدامی