سامانه ی هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

رسالت اصلی مرکز هدایت شغلی، افزایش روحیه کارآفرینی در دانشجویان، اساتید و نیز فارغ‌­التحصیلان دانشگاه و افزایش سطح معلومات عمومی و تخصصی کسب وکار و استفاده بهینه از قابلیت‌ها و توانمندی‌های اعضای جامعه دانشگاه صنعتی همدان جهت توسعه کسب و کار دانش‌بنیان است همچنین همکاری نزدیک با سایر نهادهای فعال در حوزه کسب و کارها از ویژگی‌های مرکز هدایت شغلی صنعتی همدان است.

01